Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 32/2018 Wójta Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 26 marca 2018r.

z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2017 rok, wraz z wykonaniem planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2017 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe