Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/633/18 Rady Gminy Jasienica

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe