Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/402/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału obszaru miasta Świętochłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe