Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Pilchowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 2 marca 2018r.

w sprawie powierzenia Gminie Pilchowice prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie gminy Pilchowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe