Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Pszczyny; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie powierzenia Miastu Pszczyna prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 931 w miejscowości Jankowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe