Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/544/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe