Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższajacej 5 000 zł

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe