Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/434/2018 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ożarowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe