Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr EK-EF.031.7.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 11 czerwca 2018r.

w sprawie pokrycia i rozliczania kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór "Betel" w Jaworznie w roku szkolnym 2017/2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe