Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.281.2018 Rady Gminy Kobiór

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe