Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/483/2018 Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe