Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.382.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVI/355/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe