Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr KT/1/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zadania własnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich łączących miasta Katowice z gminą Ożarowice, Katowice - Sosnowiec - Będzin z gminą Ożarowice, Gliwice - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie z gminą Ożarowice, oraz Tychy - Katowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe