Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/636/2018 Rady Miasta Racibórz

z dnia 17 sierpnia 2018r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLI/622/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe