Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/58/364/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/148/16 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe