Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXX/887/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe