Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIV.335.2018 Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX.312.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/128/97 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 kwietnia 1997 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe