Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 września 2018r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII.116.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strumieniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe