Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/278/2018 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 września 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe