Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.508.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 października 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIV/423/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe