Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 319/XLIV/2018 Rady Gminy Niegowa

z dnia 11 października 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXVIII/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niegowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe