Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/511/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/501/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe