Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe