Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.648.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/272/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krzanowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe