Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.105.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVI/906/2018 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe