Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.660.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 stycznia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr II/13/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe