Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.1.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pawonków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe