Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe