Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.36.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 stycznia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr III/48/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Tychach"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe