Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia inkasentów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe