Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 21 marca 2019 r.

do Porozumienia nr 130/KT/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe