Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.3.2019 Wójta Gminy Dębowiec; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe