Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.70.2018.AZA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Węglokoks Energia ZCP sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe