Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/89/19 Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Zabrze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe