Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 52/IX/2019 Rady Gminy Rędziny

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe