Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe