Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2/2019 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 0007.XXXV.65.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe