Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/106/19 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe