Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr VI/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe