Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/61/19 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat bieruńsko-lędziński

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe