Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 11 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe