Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/84/2019 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe