Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.37.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 czerwca 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/106/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic: Legnickiej, Olszewskiego i Nowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe