Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 października 2019 r.

o zmianie uchwały Nr XLVI/300/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat i trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe