Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.43.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2019/2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe