Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.855.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 102/XVII/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 w Rudnikach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe