Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.12.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 stycznia 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 grudnia 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadaniu mu statutu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe