Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/129/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzanowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe