Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/171/2020 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2020 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe