Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/390/20 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe